Programa

BENVINGUDA/PRESENTACIÓ
9h30: A càrrec de Maria Comellas, Qualitat Ambiental
INTRODUCCIÓ
10h00: El llibre verd
Jordi Bigues, periodista i assessor ambiental
EL PROCÉS DE DISSENY (moderador:Jordi Bigues )
10h30:Disseny gràfic i disseny editorial. L’ecodisseny
A càrrec de Maurici O’Brien, Federación de Ideas*
10h45:Compromisos, imatges i formes
A càrrec de Manuel Reyes Guerrero, dissenyador gràfic, artista plàstic i il·lustrador en El Tinter SAL.
11h00 :La Guia interactiva de publicacions ambientalment correctes
A càrrec de Sr Alfred Vara Blanco, Tècnic de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi
Ambient i Habitatge.
11h15:PAUSA CAFÈ
EL PAPER (moderador:Miquel Guerrero )
11h45 :Exigències a la indústria del paper
A càrrec de Bettina Schaefer, EcoInstitut de Barcelona.
12h00:Llegendes urbanes sobre el paper. Qualitat i ús
A càrrec de Núria Ayats, Stora Enso
12h15:La promoció del paper reciclat
A càrrec de Pilar Chiva, Centre Català de Reciclatge.
12h30:La certificació FSC: una possibilitat per un paper més responsable.
A càrrec de Verònica Serrano, Responsable de l’Àrea de Sostenibilitat de la Fundació Terra.
12h45:Libros Amigos de los Bosques
A càrrec de Jordi Bigues
RONDA DE PREGUNTES
13h30:DINAR
L'EDICIÓ (moderadora: Anna Monjo )
15h00:Estratègies de millora ambiental en l’edició de publicacions
A càrrec de Joan Rieradevall, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de l’UAB
15h15:La edició ecològica, fabricant el llibre de paper
A càrrec Àngel Panyella Amil. El Tinter SAL.
15h30:Preocupacions d’un editor responsable i, malauradament i afortunadament, coherent
A càrrec d’Ignasi Pérez Arnal, Arquitecte superior i director de axe Arquitectura y Entorno.
15h45:Sostenibilidad y salut laboral en el sector
A càrrec de Tatiana Santos, Fundació Istas (CC.OO.).
LA CERTIFICACIÓ (moderador:Salvador Samitier )
16h00 :Sistemes de qualificació ambiental i legislació ambiental específica
A càrrec de María José Sarrias Galcerán, Cap de la Secció de Sistemes de Qualificació del Departament de Medi
Ambient i Habitatge.
16h15:Eines d’avaluació, millora i comunicació en projectes ambientals integrats
A càrrec de Pere Fullana i Palmer, Grup d'Investigació en Gestió Ambiental (ESCI-UPF)
16h30:El distintiu de bones pràctiques ambientals
A càrrec de Joan Mases Ricart, Assessor de medi ambient i costos del Gremi d’Indústries Gràfiques de Catalunya.
16h45:La Consellería de Medi Ambient de la Junta d’Andalusia com a promotora de l’ecoedició
A càrrec de Anna Izquierdo Lejardi, Bakeaz.
17h00:L’Etiqueta ecològica de la Unió Europea per a paper imprès
A càrrec de Anna Esteve i Traveset, Tècnica de la Secció de Sistemes de Qualificació del Departament de Medi
Ambient i Habitatge.
LECTURA DE CONCLUSIONS