Objectius

Els objectius principals de la primera Jornada d'Ecoedició són:
  • Reflexionar sobre els processos creatius, industrials i empresarials actuals de l'edició.
  • Analitzar la seva viabilitat i adequació amb els requisits contemporanis de la societat.
  • Identificar els impactes generats en l’entorn laboral i en el medi ambient.
  • Generar nous conceptes i reflexions en equip per identificar els problemes experimentats per cada actor de la cadena productiva del cicle de vida d’una edició i transformar-los en una nova perspectiva de treball.
  • Plantejar noves maneres de produir i editar material escrit d’una manera sostenible, sense comprometre els recursos de les generacions futures.
  • Aprofitar el coneixement i l’experiència de tots els professionals de la cadena d’edició d’un llibre per fomentar les col·laboracions entre ells i millorar el rendiment i la qualitat de cada projecte editorial.
  • Generar i aprovar entre tots un manifest de bones pràctiques dintre del sector, com a document resum dels criteris d’ecoedició avaluats al llarg de la jornada .