Presentació

La Jornada d'Ecoedició es presenta com un taller de reflexió obert a tots els professionals involucrats en el món del llibre. Autors, dissenyadors, paperers, impressors, editors, distribuïdors així com lectors reflexionarán al llarg de la Jornada entorn al concepte d' ecoedició.
Els processos actuals de producció i d’edició de llibres i altres suports escrits dins del sector gràfic i editorial serán analitzats en pro de noves formes de treball que apostin per un nou plantejament de negoci que introdueixi criteris ambientals, socials i sostenibles.

La primera Jornada d'Ecoedició és el punt de partida d'un macro-projecte iniciat per un grup de professionals sensibilitzats pèls impactes ambientals que provoca la seva activitat i el seu sector industrial i conscient de la seva responsabilitat empresarial dins d’aquest marc econòmic i social.

Organitzats en un comité d'acció al què es convida a participar a tots els professionals del sector, l'objectiu de la present Jornada d'Ecoedicio serà començar a establir criteris comuns i consensuats pel disseny i la producció editorial que donin peu, en una segona etapa, a crear un sistema més eficaç, regulat i unificat de certificacions, normes i bones pràctiques en l’àmbit local, nacional i europeu.