Preocupacions d’un editor responsable i,
malauradament i afortunadament, coherent

Ignasi Pérez Arnal
Arquitecte superior i director de axe Arquitectura y Entorno
15h30

Posar en marxa una col·lecció de llibres per divulgar, entre col·legues professionals, les noves actituds i criteris a aplicar en qualsevol projecte d’arquitectura i de disseny, ha obligat a redefinir tota una política editorial pròpia quan és volen aplicar les mateixes regles del joc en les publicacions a editar. La ponència descriurà com hem de passar de la voluntat d’implementar els preceptes de la sostenibilitat a l’obligatorietat per acomplir-los. El cas escollit és un cas real i recent d’un llibre sobre ecoproductes per l'arquitectura i el disseny dins una col·lecció que intenta ser sostenible.

SOBRE EL PONENT
Arquitecte radicat a Barcelona, amb experiència en el món de la comunicació com a responsable dels serveis d'informació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, i amb una àmplia experiència editorial. És redactor de la revista Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme (1989-1996).

L’any 1993 va fundar el grup Actar que anys després esdevindria Actar Arquitectura i Actar Editorial, guardonada l’any 2005 amb el Premi Nacional de Disseny per la seva tasca innovadora en l’edició de llibres d’arquitectura, art contemporani, fotografia i disseny.

Actualment és membre del Consell de Redacció de la revista LivingDeco, ha participat en el consell o com articulista a les revistes Pasajes de Arquitectura, El Mueble, Temes de Disseny, L'Informatiu, INDE, SEDIGAS, entre d’altres. És Director de la col·lecció Arquitectura y Entorno, amb un primer títol editat i tres més en producció.