Exigències a la indústria del paper

Bettina Schaefer
EcoInstitut de Barcelona
11h45

L’any 2006, més de 50 NGOs europees, entre elles Ecoinstitut Barcelona, van publicar un manifest dirigit a la urgent transformació de la industria del paper amb el títol "A Common Vision for Transforming the European Paper Industry". Aquest manifest inclou tant una crida per a un consum més responsable de paper, el redisseny de productes i processos cap a un ús més efectiu del paper, com per l’altre banda una sèrie d’exigències dirigides a la indústria del paper, per tal d’incrementar el compromís i la responsabilitat ambiental, tant en els boscos com en les fàbriques de paper. En la presentació s’explicaran amb detall algunes de les exigències principals, enfocades a la situació en el Estat Espanyol. 

SOBRE EL PONENT
Sòcia fundadora d'Ecoinstitut Barcelona. L'Ecoinstitut Barcelona  treballa en la defensa del medi ambient i de la cultura de la sostenibilitat, i en la incorporació dels seus principis a la realitat ambiental i social que ens envolta.

L'Ecoinstitut Barcelona realitza estudis científics, recerca aplicada, assessorament personalitzat i accions de mediació, promoció i difusió, que d’acord amb l’enunciat i els principis del desenvolupament sostenible, impliquin una repercussió social, econòmica i ecològica positiva.

Els àmbits temàtics prioritaris són la Compra y Contractació Sostenible; els cicles d'Aigua, Energia i Materials de productes, serveis i obres així com la participació ciutadana. L'Ecoinstitut Barcelona participa en vàries xarxes i campanyes europees, entre d'altres per exemple la Campanya Europea Procura+ o la European Paper Vision.