Qui Som

Grup d’Ecoedició de Barcelona (GEBCN) és una entitat en procés de formalització que reuneix experts, autors, impressors, editors i dissenyadors del món editorial preocupats per l’impacte ambiental, la producció més neta i l’eficiència en el procés editorial. Està formada per persones representatives associades a entitats associatives.

Bingo!

Agència que genera solucions ad hoc amb l’objectiu d’optimitzar la comunicació de nostres clients d’una forma honesta, responsable i sostenible. El compromís és la satisfacció de poder dir Bingo! El plaer d’encertar, el plaer de resoldre. El plaer de dissenyar i aplicar la solució justa, la solució Bingo! Respostes innovadores a les necessitats de comunicació marcades per les noves tendències globals. Solucions audiovisuals i multimèdia, projectes culturals i artístics, disseny editorial i gràfic, producció i assessorament d’esdeveniments culturals i gastronòmics.

www.bingolab.net

Club EMAS de Catalunya

El Club EMAS de Catalunya és una associació privada, sense ànim de lucre, formada per empreses i altres organitzacions de diferents sectors i dimensions que tenen en comú la voluntat de millora ambiental, materialitzada en la participació en el sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS), l’abast del qual inclou, com a mínim, un centre ubicat a Catalunya.

www.clubemas.cat

Ecoinstitut de Barcelona

Ecoinstitut de Barcelona és una entitat que desenvolupa tasques d’oficina tècnica i acompanyament a organitzacions, en processos de canvi ambiental i social. És organització signatària del manifest Una visió comuna per transformar la industria europea del paper del Moviment Forestal Europeu, signada l’any 2005. La seva feina se centra sobretot en l’estudi i la recerca des d’una perspectiva aplicada, de la qual es deriva sovint la participació en fòrums de formació i de debat.

www.ecoinstitut.es

Ecoreciclat

Ecoreciclat és una empresa dedicada a la importació i distribució de productes ecològics de papereria. Està especialitzada en material per a congressos, presentacions i publicitat, sempre respectuós amb l’entorn.

www.ecoymas.com

Ecos

Ecos és l’acrònim d’economia solidària, però també és un projecte editorial d’intercooperació entre tres empreses de l’economia solidària: Ex-libirs, L’Apòstrof i El Tinter. Juntes ofereixen allò que soles no podrien oferir: col·leccions d’economia solidària i història crítica. Des del seu compromís social i mediambiental, incorporen les experiències de l’ecoedició a les seves publicacions.

www.ecos.coop

El Tinter S.A.L.

El Tinter S.A.L. realitza i produeix projectes de comunicació assumint aspectes d’impressió, disseny i edició editorial, i producció audiovisual. En els darrers deu anys, i arran d’una clara aposta pel respecte per l’entorn i el compromís amb la defensa d’aquest, s’ha especialitzat en projectes d’ecodisseny i ecoedició.

www.eltinter.net

Federación de Ideas

Elaboració i gestió de projectes de disseny, edició, multimèdia i audiovisuals per a empreses i organitzacions, buscant sempre la innovació i sostenibilitat dels productes.

www.federaciondeideas.com

Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable

Fundació Catalana per la Prevenció de Residus i el Consum Responsable és una entitat privada impulsada per entitats ecologistes i cíviques del país amb el suport i la participació de sectors diversos de la societat civil, les administracions i el món empresarial. Plegats han valorat la necessitat de crear una eina comuna que aglutini els diferents agents socials per tal d’aconseguir frenar el consum irresponsable de recursos i energia derivat del model de consum.

www.residusiconsum.org

Fundació Terra

La Fundació Terra és una ONG que participa activament en la impulsió de l’ecologia pràctica. Però això, entre altres opcions, s’ha implicat en l’ús dels sistemes de menys impacte ambiental per a la realització de les publicacions (des del suport al reciclatge i l’ús de fibres reciclades fins a l’ús de paper certificat FSC procedent de boscos gestionats de manera sostenible).

www.ecoterra.org

Unitat de Medi Ambient-Centre Tecnològic Leitat

Unitat de Medi Ambient-Centre Tecnològic Leitat ofereix serveis a les empreses afegint valor tecnològic tant als productes com als processos. Se centra en la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+i), i els seus serveis tenen una clara orientació i vocació d’adaptació als constants canvis del mercat, sense perdre de vista el component ambiental. La Unitat de Medi Ambient participa en programes catalans, espanyols i europeus relacionats amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible. Les quatre àrees d’actuació principals són: «Ecologia industrial» (eficiència energètica, gestió de residus, consum de recursos, etc.), «Ecodisseny i anàlisi del cicle de vida», «Gestió i qualificació ambiental» i «Sensibilització i formació ambiental».

www.leitat.org

Greenpeace

Greenpeace és una organització internacional ecologista i pacifista que té com a objectiu protegir i defensar el medi ambient, tot intervenint en diferents punts del planeta on es cometen atemptats contra la natura. La «Campanya de boscos» treballa en el camp forestal i en el dels productes forestals com ara el paper.

www.greenpeace.es

J·B

Des de J·B s’impulsen activitats relacionades amb l’activisme i l’artivisme, l’educació ambiental i l’acció social.

Wir Book

Wir Book ofereix continguts editorials per a llibres d’arquitectura, disseny i divulgació ambiental. Tot i que el disseny i la producció acostuma a anar a càrrec del client, té en l’assessorament i la difusió en l’ecoedició un dels puntals de la seva activitat editorial.

www.wirbooks.com

 • Inici
 • Qui Som?
 • Som RÍE
 • Documents
 • Parlaments celebrats
 • Glossari
 • Eines educatives
 • El Món del paper
 • Notícies
 • Agenda
 • Multimèdia
 • Poesies
 • Newsletter
 • Fòrum
 • Contacte