Greening Book, un projecte LIFE+ cap a l’ecoedició

2 gener, 2011

El Centre Tecnològic LEITAT, El TINTER Comunicació i SIMPPLE inicien el projecte GREENING BOOKS, una iniciativa cofinançada per la Comissió Europea sota el programa LIFE+ política i governança ambiental.

Els principals objectius del projecte són:

· Millorar el comportament ambiental del sector de les publicacions, minimitzant-hi l’impacte ambiental dels llibres i les revistes en tot el seu procés de disseny, edició i impressió.

· I promocionar una etiqueta d’Ecoedició.

L’Ecoedició és una forma innovadora de gestionar les publicacions en base a principis de sostenibilitat que consisteix a incorporar criteris ambientals i socials en el procés d’edició que en minimitzin els impactes negatius derivats d’aquesta activitat en totes les seves fases.

A partir de l’anàlisi dels impactes ambientals derivats de les publicacions, s’establiran els criteris bàsics de l’Ecoedició i es desenvoluparà una eina informàtica per optimitzar-ne l’aplicació d’aquests criteris en el sector editorial i de les arts gràfiques.

El projecte tindrà una durada de 3 anys, i comptarà amb la col·laboració de diverses institucions, indústries del sector, administracions públiques, associacions ‘empreses, i assessors en el camp editorial i ambiental.

 • Inici
 • Qui Som?
 • Som RÍE
 • Documents
 • Parlaments celebrats
 • Glossari
 • Eines educatives
 • El Món del paper
 • Notícies
 • Agenda
 • Multimèdia
 • Poesies
 • Newsletter
 • Fòrum
 • Contacte