2011 l’Any Internacional dels Boscos

2 gener, 2011

Després de la celebració en 2010 de l’Any Internacional de la Biodiversitat, l’assemblea general de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) ha declarat 2011 l’Any Internacional dels Boscos.

Pekka Patosaari, Secretaria del Fòrum de les Nacions Unides sobre els Boscos (FNUB), ha argumentat que la celebració serà un al·licient per mobilitzar a la comunitat mundial per tal d’unir la feina de les organitzacions internacionals i als grups principals del sector.

La Secretaria del Fòrum de les Nacions Unides sobre els Boscos (FNUB) serà el centre de coordinació designat per a la posada en pràctica de l’Any Internacional dels Boscos. És la segona vegada que s’assigna als boscos el seu propi «any internacional». La primera va ser el 1985, quan el Consell de la FAO va demanar a tots els estats membres que concedissin un reconeixement especial als boscos en el curs de l’any per tal de centrar l’atenció mundial en la necessitat de conservar i protegir els boscos; despertar la consciència política i pública pel que fa als recursos forestals; identificar i posar de relleu els factors que amenacen a aquests recursos forestals, i mobilitzar la població, i en especial als joves, perquè participessin en activitats orientades cap a la protecció dels boscos.

Els boscos constitueixen els espais més importants de la biosfera terrestre. El bosc és una àrea en la que existeix una alta densitat d’arbres i funcionen com a hàbitat d’animals, modulen el flux hidrològics i són conservadors del sòl. Conservar un bosc significa protegir la seva flora i fauna i la seva aportació a la biodiversitat. Els boscos, a més, fixen el diòxid de carboni mitigant l’efecte hivernacle i ajuden a lluitar contra el canvi climàtic.

La FAO estima que cada any es perden més de 130.000 km² de boscos a causa de la desforestació, una extensió similar a la de quatre catalunyes. La conversió a terres agrícoles, la recollida insostenible de fusta, les pràctiques de la gestió inadequada de la terra, i la creació dels assentaments humans són les raons més comuns per a la pèrdua de zones boscoses.

Segons el Banc Mundial, la desforestació representa fins a un 20% de les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle, que contribueixen a l’escalfament global i al canvi climàtic. Els boscos constitueixen l’hàbitat al voltant de dos terços de totes les espècies sobre la terra i la desforestació de boscos tropicals produeix la pèrdua de biodiversitat de fins a 100 espècies per dia.

La cel·lulosa, la fibra per la fabricació del paper, procedeix dels arbres, ja sigui de plantacions com de boscos més o menys verges. La fibra de paper és un recurs renovable i que es recicla. Però la gestió forestal, tant ambiental com econòmica i social, és un objectiu per més del 90% dels boscos. L’any Internacional dels Boscos coincideix amb l’any Internacional de la Química. Aquesta iniciativa compta amb el patrocini de la transnacional Dow.

L’any de la química és una iniciativa de la la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPC) i de la UNESCO, les Nacions Unides per l’Educació, la Ciència i la Cultura. Es tracta de les societats químiques, acadèmies i institucions d’arreu del món, i es basa en iniciatives individuals d’organitzar les activitats locals i regionals.

Malgrat no ser el propòsit de la convocatòria, la convergència d’una química verda i una bona gestió forestal és l’objectiu comú de la producció neta.

 • Inici
 • Qui Som?
 • Som RÍE
 • Documents
 • Parlaments celebrats
 • Glossari
 • Eines educatives
 • El Món del paper
 • Notícies
 • Agenda
 • Multimèdia
 • Poesies
 • Newsletter
 • Fòrum
 • Contacte