Això és una impremta

20 octubre, 2010

AIXÒ ÉS UNA IMPREMTA

CRUÏLLA DE CIVILITZACIONS

REFUGI DE TOTES LES ARTS

CONTRA ELS ESTRALLS DEL TEMPS

ARSENAL DE LA VERITAT VALENTA

CONTRA LA REMOR DEL RUMOR

TROMPETA INCESSANT DEL COMERÇ

DES D’AQUEST LLOC, ELS MOTS PODEN VOLAR A L’EXTERIOR

SENSE PERDRE’S PER LES ONES SONORES

SENSE QUE LA MÀ DE L’ESCRIPTOR ELS MODIFIQUI

PERQUÈ FIXOS, AMB EL TEMPS, ESDEVENEN VERITATS

AMIC, ET TROBES EN TERRA SAGRADA

AIXÒ ÉS UNA IMPREMTA

Beatrice Warde

Beatrice Warde (1900-1969) creia molt en el poder de la paraula impresa per defensar la llibertat. Warde va escriure i dissenyar el famós monotip de gran format Això és una impremta (1932), que feia servir el tipus de lletra Perpetua, d’Eric Gill. Va rebutjar l’avantguarda en la tipografia com a introspectiva, i pensava que la tipografia clàssica era «una finestra clarament polida» a través de la qual les idees es podien comunicar. La copa de cristall: Setze assajos sobre tipografia (1955) és una antologia dels seus escrits.

THIS IS A PRINTING OFFICE

CROSSROADS OF CIVILIZATION

REFUGE OF ALL THE ARTS

AGAINST THE RAVAGES OF TIME

ARMOURY OF FEARLESS TRUTH

AGAINST WHISPERING RUMOUR

INCESSANT TRUMPET OF TRADE

FROM THIS PLACE WORDS MAY FLY ABROAD

NOT TO PERISH ON WAVES OF SOUND

NOT TO VARY WITH THE WRITER’S HAND

BUT FIXED IN TIME HAVING BEEN VERIFIED IN PROOF

FRIEND YOU STAND ON SACRED GROUND

THIS IS A PRINTING OFFICE

Beatrice Warde

Beatrice Warde (1900-1969)  was a believer in the power of the printed word to defend freedom, Warde wrote and designed the famous Monotype broadsheet This is a printing office (1932), using Eric Gill’s Perpetua typeface. Rejected the avant-garde in typography as introspective, believing that classical typography proved a ‘clearly polished window’ through which ideas could be communicated. The Crystal Goblet: Sixteen Essays on Typography (1955) is an anthology of her writings.
 • Inici
 • Qui Som?
 • Som RÍE
 • Documents
 • Parlaments celebrats
 • Glossari
 • Eines educatives
 • El Món del paper
 • Notícies
 • Agenda
 • Multimèdia
 • Poesies
 • Newsletter
 • Fòrum
 • Contacte