Nota de Suport

16 setembre, 2010

En el procés d’edició, els envasos de llibres i publicacions són un impacte indirecte complementari que caldria reduir i millorar, tot garantint que les fibres són de procedència postconsum, reciclades. El millor sistema podria ser un únic envàs que permetés la distribució i retorn dins la distribució als punts de venda com llibreries i quioscos.

Un dels primers objectius és aconseguir un etiquetatge identificatiu clar del material usat en els contenidors, tot seguint el sistema de triangulació que, a hores d’ara, encara és voluntari, lamentablement. Considerem que el període de voluntarietat hauria d’acabar, si més no a Catalunya. És a dir: els envasos de cartró per llibres haurien d’incloure el número 20 o 21, dins d’un triangle, i al seu peu les sigles PAP. El 20, pel cartró corrugat i el 21 pel cartró no corrugat. Respecte als embolcalls de paper s’haurien d’identificar convenientment, tot fent servir el triangle amb el número 22 que identifica els envasos i embolcalls fets de paper.

Respecte el futur, s’hauria d’ampliar els sistemes de triangulació disponibles per identificar clarament els de cartró específicament reciclat i el paper estrictament reciclat. Al respecte hi ha disponibles els números 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29, així com alguns dels números destinats a materials compostos.

En la mateixa direcció, el Grup d’Ecoedició de Barcelona dóna suport actiu i explícit a la campanya de foment dels sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR) i a la Xarxa per un model eficient de gestió d’envasos.

 • Inici
 • Qui Som?
 • Som RÍE
 • Documents
 • Parlaments celebrats
 • Glossari
 • Eines educatives
 • El Món del paper
 • Notícies
 • Agenda
 • Multimèdia
 • Poesies
 • Newsletter
 • Fòrum
 • Contacte