Identificació d’enva- sos i embalatges

8 juny, 2010

Identificació d’envasos i embalatges de fibra de cel·lulosa

Segons la decisió de la Comissió Europea del 28 de gener del 1997, el Sistema d’Identificació de Materials d’Envasos és voluntari, si més no per a «una primera fase» que potser no hem superat. A la Directiva 94/62/CE s’estableix que «amb la finalitat de facilitar la recollida, reutilització i valoració, inclòs el reciclatge, dels envasos, s’indicarà als envasos la naturalesa del material o els materials d’envasos utilitzats, a fi i efecte de que la indústria que els tracti pugui identificar-los i classificar-los».

Identificar els materials dels envasos és voluntari, sembla mentida! Però la forma de fer-ho no és lliure. Si es desitja, voluntàriament, indicar la naturalesa del material o materials utilitzats en l’envàs, ha d’utilitzar-se la numeració i les abreviatures del Sistema d’Identificació establerts en els Annexes de la Decisió 97/129/CE i que figuren en l’Annex al Reglament de la Llei de Envases 11/97.

El llistat complet no es troba fàcilment. S’han popularitzat els destinats a plàstics, els 7 primers dels 17 reservats per a plàstics. Per a paper i cartró es varen reservar els números del 20 al 39, amb les sigles PAP, en majúscules al peu del triangle. El número ha d’anar dins del triangle. Però tan sols es fan servir els tres primers números destinats a…

20 PAP, per cartró corrugat com… caixes de llet, embalatges d’electrodomèstics

21 PAP, per cartró no corrugat com… Caixes de cereals, cosmètics i medicaments

22 PAP, per paper com, paper de regal o bosses de paper

També per materials compostos es reserven del 80 al 99. Entre ells hom pot trobar paper en els números:

80 Paper i cartró/ metalls diversos

81 Paper i cartró/ plàstics

82 Paper i cartró/ alumini

83 Paper i cartró/ plàstic/ alumini (com el bric)

84 Paper i cartró/ plàstic/ alumini/ llauna

El famós triangle. Sentit i procedència

August Ferdinant Möbius (1790 1868), un científic visionari, va descriure les propietats de les superfícies d’una sola cara. Aquesta cinta s’ha convertit en metàfora de canvi i renovació. La plasmació més popular és el triangle del reciclatge. Però aquest símbol anomenat de möbius va ser dissenyat l’any 1970 per Gary Anderson, estudiant de la Universitat del Sud de Califòrnia, a Los Ángeles per un concurs convocat per la container Corporation of America. El motiu de la convocatòria era la celebració, per primera vegada, del Dia de la Terra el 22 d’abril.

Cada una de les tres fletxes representa un dels tres passos del procés de reciclatge: recollida de materials per a reciclar, el procés del reciclatge i la compra d’aquests productes reciclats, de manera que el sistema continua una i una altre volta.

© Jordi Bigues. Barcelona, desembre del 2009

Reglament de la Llei de Envases 11/97

ANEJO 3

Sistema de identificación de materiales de envasado, de carácter voluntario

CUADRO I

Sistema de numeración y abreviaturas, sólo en mayúsculas, para plásticos

Material Abreviaturas Numeración
Tereftalato de polietileno PET 1
Polietileno de alta densidad HDPE 2
Policloruro de vinilo PVC 3
Polietileno de baja densidad LDPE 4
Polipropileno PP 5
Poliestireno PS 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CUADRO II

Sistema de numeración y abreviaturas, sólo en mayúsculas, para papel y cartón

Material Abreviaturas Numeración
Cartón corrugado PAP 20
Cartón no corrugado PAP 21
Papel PAP 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

CUADRO III

Sistema de numeración y abreviaturas, sólo en mayúsculas, para metales

Material Abreviaturas Numeración
Acero FE 40
Aluminio ALU 41
42
43
44
45
46
47
48
49

CUADRO IV

Sistema de numeración y abreviaturas, sólo en mayúsculas, para materiales de madera

Material Abreviaturas Numeración
Madera FOR 50
Corcho FOR 51
52
53
54
55
56
57
58
59

CUADRO V

Sistema de numeración y abreviaturas, sólo en mayúsculas, para materiales textiles

Material Abreviaturas Numeración
Algodón TEX 60
Yute TEX 61
62
63
64
65
66
67
68
69

CUADRO VI

Sistema de numeración y abreviaturas, sólo en mayúsculas, para vidrio  (vidrio en inglés es glass)

Material Abreviaturas Numeración
Vidrio incoloro GL 70
Vidrio verde GL 71
Vidrio marrón GL 72
73
74
75
76
77
78
79

CUADRO VII

Sistema de numeración y abreviaturas, sólo en mayúsculas, para compuestos (La primera letra identifica que estamos ante un material compuesto. C más la abreviatura correspondiente al material predominante). El 84 corresponde a los brics con la capa interior de aluminio

Material Abreviaturas Numeración
Papel y cartón/ metales diversos C/PAP/FE 80
Papel y cartón/ plásticos C/ 81
Papel y cartón/ aluminio C/ 82
Papel y cartón/ hojalata C/ 83
Papel y cartón/ plástico/ aluminio C/ 84
Papel y cartón/ plástico/ aluminio/ hojalata C/ 85
86
87
88
89
Plástico/ aluminio C/ 90
Plástico/ hojalata C/ 91
Plástico/ metales diversos C 92
93
94
Vidrio/ plástico C/ 95
Vidrio/ aluminio C/ 96
Vidrio/ hojalata C/ 97
Vidrio/ metales diversos C/ 98
99

 • Inici
 • Qui Som?
 • Som RÍE
 • Documents
 • Parlaments celebrats
 • Glossari
 • Eines educatives
 • El Món del paper
 • Notícies
 • Agenda
 • Multimèdia
 • Poesies
 • Newsletter
 • Fòrum
 • Contacte