T2. Taller de Tintes i Risc Tòxic Ambiental i Laboral

23 març, 2010

10 hores al Caps. Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris

L’objectiu d’aquest taller és ordenar i compartir la informació destinada a la identificació, eliminació i la reducció de la càrrega tòxica de les Arts Gràfiques i el procés d’edició, amb l’objectiu d’aconseguir una producció més neta, tant pel que fa a les tintes i dissolvents com pel que es refereix a la presència del clor i les radiacions no ionitzants, o bé a l’exposició a aquests riscos per part dels professionals exposats, l’entorn i la població en general.

És important no centrar tot l’interès de l’Ecoedició en el paper, ja que existeixen molts altres factors que afecten negativament el perfil ambiental de les publicacions. Un d’ells són les tintes i altres substàncies químiques utilitzades en els processos d’impressió i acabats.

En aquest taller s’han establert les actuacions necessàries per tal de dur a terme una publicació sostenible, i disminuir-ne el seu ’impacte ambiental:

• Identificar la presència, identificació i les exposicions a productes tòxics i radiacions ionitzants, en el procés de fabricació, i ús de substàncies tòxiques en el procés d’edició.

• Eliminació de les substàncies susceptibles d’eliminació i substitució.

• Estimació del risc potencial de les exposicions restants.

• Identificació de les fonts de risc.

• Determinació de les mesures de protecció.

• Eliminació dels factors de risc.

• Comprovació i avaluació

• Quins productes tòxics no poden estar presents en els productes d’Ecoedició?:

TCF. Paper Totalment lliure de clor

Norma europea de Paper imprès. Estat del procés.

Jimena Quintana comenta altres iniciatives que s’estan portant a terme a nivell europeu i internacional. S’exposa la situació actual de substàncies alternatives existents com les tintes vegetals, amb els seus avantatges i inconvenients (comporten problemes a l’hora de reciclar el paper, ja que es dissolen.)

Algunes actuacions rellevants realitzades:

• Campanya Empreses lliures de tòxics: 8 passos a seguir per esdevenir una empresa lliure de tòxics.

• Subsprint ISTAS va promoure la substitució de dissolvents orgànics el procés de neteja a les impremtes.

Natalia Fuentes del LEITAT resumeix les implicacions del Reglament europeu REACH a la indústria d’arts gràfiques i identifica les tipologies de productes (dissolvents, tintes, coles…) que podrien quedar afectats pel REACH. Alguns són els que s’indiquen a la taula següent juntament amb substàncies alternatives proposades:

En compliment amb el reglament europeu REACH, s’han de buscar alternatives per tal de substituir totes les substàncies que estan subjectes a autorització o restricció.

Bibliografia:

• 12 preguntas y una respuesta sobre riesgo químico. ISTAS

• Tintas y barnices para artes gráficas. Joan Francesc Ivars

• Reglament europeu REACH de Registre, avaluació i autorització de substàncies químiques.

Assistents:

• CAPS

• CCOO Dptm. Medi Ambient

• Col·lectiu Ronda – CAPS

• Departament de Medi Ambient i Habitatge

• Ecoinstitut de Barcelona

• Eco-reciclat

• El Tinter

• Fundació per a la Prevenció de Residus

• Fundació Terra

• Jimena Quintana, estudi l’Ecoedició a Europa

• Jordi Bigues, periodista

• Leitat

• Wirbooks

CONCLUSIONS i LÍNIES DE FUTUR

Criteris que cal tenir en compte per a l’Ecoedició:

• Reducció de la quantitat de tintes utilitzada

• Priorització de l’ús de tintes amb olis vegetals

- Un exemple molt comú als Estats Units és la tinta de Soja

• Reducció dels additius en els processos d’impressió (concretament alcohol isopropílic). Reducció emissions COVs

• Anar més enllà del Reglament REACH, substituint totes aquelles substàncies tòxiques que tot i que no estiguin subjectes a autorització ni restricció puguin comportar.

 • Presentació
 • Plenari
 • Tallers
 • Participants
 • Materials
 • Multimedia
 • Conclusions
 • Parlaments anteriors
 • Newsletter
 • Fòrum
 • Contacte