T1. Taller de Paper

9 març, 2010

1a Sessió: 28 de gener de 2010, 10 hores a STORA ENSO. Castellbisbal

2a Sessió: 9 de març de 2010, 10 hores a la Casa Orlandai. Sarria.

El primer taller previ a la celebració del Parlament de l’Ecoedició 2010 va estar dedicat al paper. L’objectiu és poder oferir una explicació de la complexitat del tema (millores tecnològiques, cogeneració, mix elèctric per països…). Es tracta de

comparar els impactes ambientals derivats de l’ús de matèries primeres, aigua, energia, residus generats… en la producció d’una tona de paper de fibres noves i de fibres reciclades.

Comença el taller amb una presentació per part de Núria Ayats, cap de qualitat i medi ambient de STORA ENSO, fàbrica de paper reciclat fundada l’any 1964 per la família Capdevila. És una fàbrica certificada amb el sistema de gestió ambiental EMAS i la norma ISO14001. Una de les característiques és la planta de cogeneració de cicle combinat de 48 MW, per a la generació d’electricitat i vapor per a l’autoconsum i exportació d’electricitat a la xarxa. I el més important: la fabricació de cartonet reciclat, 160.000 tones, per a diversos usos en envasos i embalatges, bona part del qual s’exporta.

S’explica detalladament el procés de fabricació del paper per tal de conèixer cada etapa, i veure’n els impactes ambientals derivats.

Alguns dels dubtes que sorgeixen i es resolen són:

• Pasta química / pasta mecànica

• Càrregues minerals

• Blanquejants sense clor (Elementary Clorhine Free, Totally Clorhine Free)

• Blanquejants òptics

Es posa de manifest la necessitat de compartir un glossari terminològic que permeti centrar l’atenció amb els aspectes rellevants de què hem de demanar per a un perfil de producte d’ecoedició.

La Segona Sessió es va centrar més en:

• Sistema de gestió ambiental dels proveïdors

• Perfil ambiental de la fabricació del paper

– Consum energètic

– Consum d’aigua

– Residus generats

– Emissions, especialment de CO2

– Procedència fibres

• Definició del sistema a estudiar: Extracció matèries primeres, Fabricació del paper, transport.

• Unitat funcional: s’ha de definir en funció de la tipologia de paper.

Precs i preguntes:

• FSC – criteris massa estrictes a nivell espanyol. Dificultat encara més gran, perquè la majoria de boscos són gestionats per petits . A Espanya és més freqüent el PEFC.

• Es comenta l’exemple d’ús fraudulent del logo FSC: nou llibre Al Gore

• Greenpeace: preparar acte públic important en el LIBER

Bibliografia:

• Una visió comuna per transformar la indústria europea del paper. Moviment Forestal Europeu, 2005

• Antalis. Guia medioambiental para la producción de pasta y papel,

• Antalis. Ciclo de vida del Papel reciclado y huella de Carbono.

• Holmen paper. Cálculo completo de las huellas de carbono de todos sus productos

• Stora Enso. Environmental product declaration for paper. Paper profile.

• Arjowiggins. Los productos ecoresponsables.

• Llibre El paper, Col·lecció Biodiversitat i tecnodiversitat, número 4

• Revista Perspectiva ambiental, núm. 5, http://www.ecoterra.org/articulos14cat.html

• B_verda 125. Agost 2009

• Una visión conjunta para la transformación de la industria papelera: la lucha por la sostenibilidad económica y social. EUA 2002

• Preguntas Frecuentes sobre la Visión del European Environmental Paper Network (EEPN) para transformar la industria europea del papel.

• Manual práctico de compra y contratación publica verde, IHOBE

• European Commission GPP Training Toolkit – Module 3: Purchasing recommendations

• Ecological comparison of office papers in view of the fibrous raw material. IFEU Heidelberg 2006

• Auditoria d’emissions de CO2 a l’edició del llibre Una veritat incomoda

CONCLUSIONS:

• Manca de dades per part de la majoria de fabricants de paper

• Dades actualitzades 2009 de les emissions de CO2 emeses per la fabricació d’una tona de paper

• Tot i centrar-nos amb CO2, també s’ha de considerar la petjada hídrica, residus generats…

• La cogeneració en una fàbrica de paper no resta les emissions.

• El paper lliure de clor elemental no està prohibit.

• Necessitat de saber d’on prové el paper (per poder imputar els impactes ambientals derivats del seu transport a la petjada global).

• Sensibilització per augmentar el percentatge i qualitat de la recollida selectiva de paper.

Criteris a tenir en compte per l’ECOEDICIÓ:

• Cadena de custòdia

• Lliure de clor

• Paper reciclat

• Procedència local

LÍNIES FUTURES:

• Cerca de dades concretes per poder calcular la petjada energètica, de carboni, hídrica, de recursos empleats i residus generats d’una publicació.

Assistents:

• Agencia de Residus de Catalunya

• Antalis

• Departament de Medi Ambient i Habitatge

• Ecoinstitut de Barcelona

• Eco-reciclat

• Editorial Ecos

• El Tinter

• Federación de Ideas

• Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable

• Fundació Terra

• Greenpeace

• Jimena Quintana, estudi l’Ecoedició a Europa

• Jordi Bigues, periodista

• Leitat

• Stora Enso

Descarrega’t la documentació complementària que es va repartir durant el Taller de Paper clicant aquí.

 • Presentació
 • Plenari
 • Tallers
 • Participants
 • Materials
 • Multimedia
 • Conclusions
 • Parlaments anteriors
 • Newsletter
 • Fòrum
 • Contacte