Inscripci�


Nom i Cognoms *:

Professió *:

Agremiat: SI NO

Entitat / Organisme al que pertany:


País *:

Correu Electrònic *:

Quina pregunta plantejaries a la ronda de preguntes?


Hi ha algun tema específic que t'agradaria que es tractés en la jornada o que se te n'informés posteriorment?

Nota: * camps obligatoris.